BANJA E PEJËS SHITET PËR 6 MILIONË EURO

Agjencia Kosovare e Privatizimit ka bërë shitjen e Hotelit Onix dhe Banjës së Pejës si dhe Fafrikës së Baterive Industriale “Trepça”.

“Për këto ndërmarrje të reja ka pasur afat më të gjatë për hulumtim paraprak, pasi që reagimet e pranuara nga përpjekjet paraprake të privatizimit të disa ndërmarrje shoqërore të mëdha theksonin nevojën për periudhë më të gjatë për një gjë të tillë, andaj iu është dhënë 90 ditë kohë më të gjatë investitorëve për hulumtime paraprake”, thuhet në një njoftim të AKP-së.

Agjencia kishte caktuar kusht për tenderim për Banjën e Pejës qarkullim deri 3 milionë euro për tri vitet e fundit dhe gjithashtu ekspertizë të stafit menaxheria së paku dhjetë vite në këtë fushë. Ndërsa për Fabrikën e Baterive Industriale kusht ishte të ketë së paku pesë vite në prodhimtari industriale dhe staf profesional së paku dhjetë vite përvojë në këtë fushë. Gjithashtu, vazhdimi i të njëjtës veprimtari në këto dy ndërmarrje është kusht për blerësit e rinj për periudhë kohore së paku tri vite dhe Agjencia do të monitoroj ëecurinë e punës në to.

Për ndërmarrjen e re Hotel Onix Banja e Pejës dhe Ilixhe Shëndetësore SH.P.K. është pranuar vetëm një ofertë dhe vlera e saj ishte 6.100.000 euro. Për ndërmarrjen e re FBI Trepça SH.P.K janë pranuar dy oferta. Vlera e ofertës më të lartë ishte 2.035.000 euro, ndërsa oferta e dytë ishte 1.587.000 euro.kohaislame

Artikulli paraprakIrani, prodhuesi dhe eksportuesi më i madh i energjisë elektrike në LM
Artikulli tjetër500 veta kanë konkurruar për 108 vende pune