Administrimi i logjistikës

Menaxhimi i logjistikës është grupi i operacioneve dhe strategjive që një kompani duhet të zbatojë. Kjo, për të bartur në mënyrë efikase mallrat tuaja tek klienti përfundimtar.

Domethënë nëpërmjet këtij lloj administrimi menaxhohen ato burime që i nevojiten shoqërisë për të zhvilluar aktivitetin e saj ekonomik.

Administrata e logjistikës mbulon identifikimin e produktit në çdo fazë të transportit të tij, ruajtjen e mallrave, ndër të tjera.

Menaxhimi korrekt i logjistikës supozon, pra, që një firmë është në gjendje të furnizojë klientët e saj sipas kërkesës së tyre. Nga ana tjetër, ju duhet të siguroheni që biznesi të gjenerojë një përfitim ekonomik.

Pra, menaxhimi i logjistikës kërkon koordinimin e detyrave të ruajtjes, transformimit dhe shpërndarjes së elementeve të prodhimit tek konsumatori përfundimtar. Kështu, kërkohet kostoja më e ulët e mundshme shoqëruese.

Nëpërmjet menaxhimit optimal të logjistikës, është e mundur të kontrollohet në mënyrë më efikase një zinxhir i kontrollit të furnizimit dhe procesit që në fund të fundit ka një ndikim në shëndetin ekonomik dhe fitimet e kompanisë. I gjithë ky dizajn është i detajuar në planin strategjik të organizatës.

Bazat e administrimit të logjistikës

Menaxhimi i duhur i logjistikës duhet të bazohet në shpejtësi. Me fjalë të tjera, firma duhet të jetë në gjendje të përballojë operacionet e saj duke ulur sa më shumë të jetë e mundur kohën mesatare të përgjigjes në secilën nga fazat e saj të zinxhirit të shpërndarjes.

Për më tepër, duhet të ketë një kontroll shumë rigoroz në lidhje me sasitë dhe vendndodhjet në secilën pjesë të procesit të prodhimit. Në këtë mënyrë kërkohet kursim dhe optimizim i burimeve.

Duke marrë parasysh evolucionin e tregjeve dhe karakteristikat e tyre, në ekonomi dhe marketing janë shfaqur koncepte të ndryshme që propozojnë një udhëzues për menaxhimin e logjistikës, siç është rasti i cross docking. Me fjalë të thjeshta, ky është një model që synon të shmangë ruajtjen e zgjatur të mallrave.

Elemente që pengojnë menaxhimin e mirë të logjistikës

Çdo situatë që mund të shkojë kundër ose të ngadalësojë efikasitetin ose efektivitetin e zinxhirit të furnizimit e bën të vështirë menaxhimin e logjistikës, si p.sh.

  • Përsëritja ose dyfishimi i proceseve.
  • Problemet që rrjedhin nga qarkullimi i dobët ose i ulët i inventarit.
  • Humbje burimesh ose gabim në identifikimin dhe vlerësimin e kostos së inputit ose mallit.
  • Numri i tepërt i pengesave ligjore, fiskale apo burokratike./definebusinessterms/
Artikulli paraprakNobelisti amerikan: Europa përballë faturave të kripura të energjisë, si duhet të sillen qeveritë ndaj qytetarëve
Artikulli tjetërStudentët holandezë krijojnë makinën elektrike që filtron më shumë karbon sesa lëshon