A lejohet bashkëpunimi në tregti (hallall) me ithtarët e librit?

Pyetja:

A lejohet bashkëpunimi në tregti (hallall) me ithtarët e librit (të krishterët, çifutët) dhe të feve të tjera?
Përgjigjja:

Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen e tij, mbi shokët dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.
Bashkëpunimi në tregti hallall me ithtarët e librit dhe me të tjerët është i lejuar në përgjithësi. Kjo vërtetohet nga praktika e Muhamedit salallahu alejhi ue selem dhe nga praktika e vazhdueshme e muslimanëve që nga koha e sahabëve.
Buhariu dhe Muslimi në koleksionet e tyre shënojnë se Muhamedi, lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të, kur vdiq, e kishte lënë peng mburojën (gjoksoren që përdorej gjatë betejave) te një çifut. Këtë e kishte bërë pasi kishte blerë ushqim nga ai, por nuk kishte para që t`i jepte dhe kishte lënë mburojën si peng deri në afatin e pagesës. Gjithashtu, në dy koleksionet e lartpërmendura vërtetohet sa ai ka bërë tregti me të mbjellat e banorëve të Hajberit, të cilët ishin çifutë.
Kemi shumë hadithe që vërtetojnë lejimin e bashkëpunimit tregtar, madje kemi hadithe në të cilat vërtetohet se Muhamedi salallahu alejhi ue selem nuk ka refuzuar edhe dhuratat nga jobesimtarët. Allahu e di më së miri!
Alaudin Abazi

Artikulli paraprakA lejohet të aplikoj për marrjen e kredisë?
Artikulli tjetërA është haram të punosh në bankë vetëm në sektorin e kredive apo edhe në sektorët e tjerë?