10 këshilla për të punuar me njerëzit e familjes

Të punosh me anëtarët e familjes ka mundësi të jetë një situatë shumë sfiduese. Ajo mund të nxjerrë në pah më të mirën te ju dhe të afërmit tuaj, –por gjithashtu më të keqen në marrëdhëniet tuaja të punës. Mund të ndodhë që ju të minimizoni gabimet që kryejnë të afërmit tuaj ose t’ju bëjë super kritikë dhe mosbesues.

Por, pse ndodh kjo?

Të punosh me anëtarët e familjes është shumë e vështirë. Fakti që ju mund të dini shumë dhe të jeni i lidhur me një person të familjes, e bën të vështirë që të jeni racionalë, i logjikshëm, i saktë apo i drejtë në mendimet tuaja, ndjenjat dhe sjelljen, kur vjen puna që të ndërveproni me këtë person. Marrëdhënia juaj me ta, –si në jetën personale, ashtu dhe në punë, –ka mundësi të jetë në krizë.

Pra, si duhet të filloni që ta ndreqni këtë situatë?

-Së pari, ju duhet t’i drejtoheni personit tjetër dhe ta vini në dijeni se situata aktuale nuk po ecën në mënyrë optimale dhe diçka është ose “shumë e drejtë”, ose “shumë e gabuar,” shumë pozitive ose shumë negative;

-Më pas ju duhet të diskutoni ndikimin që sjellja dhe qëndrimet tuaja kanë mbi punonjësit e tjerë dhe kompaninë si e tërë;

-Së treti, ju duhet të bini dakord të takoheni së bashku me një menaxher objektiv të burimeve njerëzore ose një ekspert të jashtëm;

-Së katërti, është e rëndësishme që ju të bini dakord se do të punoni së bashku për të përmirësuar dhe maksimizuar marrëdhënien aktuale, si për të mirën tuaj, ashtu dhe për të mirën e organizatës;

-Më pas, ju së bashku duhet të bini dakord që doni të punoni në mënyrë që ta bëni atmosferën në punë më shumë profesionale dhe më pak personale. Ju duhet të bini dakord që të mos lejoni ndjenjat tuaja personale, qofshin këto pozitive apo negative, të ndërhyjnë në vendin e punës;

-Së gjashti, ju duhet të qartësoni qëllimet specifike që secili nga ju ka rënë dakord të arrijë, në mënyrë që sjellja dhe qëndrimet të adresohen rreth përmbushjes së misionit dhe objektivave të kompanisë. Sigurohuni që çdo përshkrim i qëllimeve që ju krijoni të jetë specifik, të mund të matet dhe të vlerësohet dhe të mund të arrihet me sukses.

-Hapi tjetër është të siguroheni që rolet tuaja janë përshkruar tërësisht me kujdes, objektivitet, racionalizëm për të siguruar qartësi për të gjithë individët dhe për të gjithë rolet. Ky është veçanërisht një hap kritik, sepse ndodh shpesh që marrëdhëniet e punës paraqesin probleme kur ky hap nuk ndërmerret. Kur punonjësit e çdo niveli janë konfuzë rreth faktit “kush është përgjegjës për këtë,” si rrjedhojë krijohen keqkuptime dhe si produktiviteti, kënaqësia e punonjësit, por dhe kënaqësia e klientit ulen. Për të shmangur këtë situatë ju duhet të shpenzoni kohë për të bërë të qartë detyrimet që ka çdo punonjës.

-Këshilla e tetë është që të qartësohet procesi i punës që do të përdoret me bazë ditore: procesi i marrjes së vendimeve, duke përfshirë se kush e merr çfarëdolloj vendimi, kush është i përfshirë në këto hapa dhe si merren vendimet (nga individi, dy vetë, apo në grup). Një proces tjetër që duhet marrë në konsideratë është si të komunikohet me të tjerët dhe në veçanti, me cilët të tjerë.

-Këshilla e nëntë është të ndërtosh besimin. Filloni duke u vënë në dijeni rreth situatës aktuale. Ju do të vlerësoni për diskutimin e një çështjeje, që të tjerët e dinë, por që nuk guxojnë ta shtrojnë. Sigurohuni që të tjerët të mund të besojnë atë që po thoni dhe bëni duke mbështetur mendimet dhe veprimet tuaja me qartësi dhe shpjegime. Më pas, kur ju merrni një angazhin të ndryshoni situatën, bëni atë që thoni dhe thoni atë që bëni. Sigurohuni që veprimet tuaja të flasin vetë, dhe kur ato nuk e bëjnë këtë, atëhere ofroni shpjegime të qarta. Për më tepër, veproni me integritet, ndershmëri dhe besim në atë që bëni.

Mbi të gjitha, sigurohuni që ju jeni i aftë në të gjithë atë që bëni. Sigurohuni që ju keni njohuritë, aftësitë dhe mundësinë për të vepruar në një nivel të lartë. Nëse nuk arrini, merrni disa trajnime, gjeni këshillues ose rishikoni detyrat dhe përgjegjësitë për t’i përshtatur me atë që ju bëni më mirë. Asgjë nuk e shkatërron besimin, më shpejt se paaftësia. Siç mund ta shikoni, besimi është potencialisht elementi më i fortë në çdo marrëdhënie. Pa të, organizata përçahet.

-Këshilla e dhjetë dhe e fundit ka të bëjë me shfaqjen e cilësive pozitive të marrëdhënies ndërpersonale. Vetëm se ju jeni i lidhur me dikë nuk duhet të thotë se ju duhet ta doni atë dhe ta adhuroni atë, veçanërisht në punë. As nuk do të thotë që kompania është ambienti për të zgjidhur problemet e familjes. Ajo që kërkohet, është që ju të tregoni respekt për njerëzit e tjerë, veçanërisht të afërmit.

Vërtet ju nuk duhet ta teproni me kritika, por duhet të jeni profesional dhe i përpiktë, cilado qoftë natyra e vërtetë e ndjenjave dhe qëndrimeve tuaja kundrejt të tjerëve, veçanërisht njerëzve të familjes./monitor

 

Artikulli paraprakBuxhetet vendore 2023, të pakuptueshme për qytetarët. Nocionet bazë nuk njihen dhe as nuk shpjegohen për transparencë
Artikulli tjetërTë drejtat e femrës në ekonomi dhe trashëgimi

Comments are closed.