Sektori Prodhues Industrial dhe Tregtia

Nga aspekti I asaj se a merren bizneset me prodhimin e te mirave materiale apo me furnizim dhe me shitje te te mirave dhe sherbimeve, atom und te ndahen ne dy kategori edhe ate ne: biznese te sektorit prodhues – industrial dhe biznese te tregtise.

Industria perfaqesohet prej atyre bizneseve qe merren me prodhimin dhe perpunimin e lendeve te para dhe materialeve bimore, kafshore dhe sintetike. Rezultatet perfundimtare nga prodhimi I tyre jane prodhime fizike. Keto biznese modifikojne materien ne gjysme – prodhime te cilat si lende te para dhe materiale dedikohen per perpunim te metutjeshem tek bizneset tjera.Po ashtu ato prodhojne prodhime te gatshme te cilat I kane kaluar te gjitha fazat e prodhimit dhe dedikohen per konsumin perfundimtar.

Karakteristika kryesore e bizneseve ne sektorin industrial eshte zbatimi I paisjeve dhe proceseve te ndryshme tekniko-teknologjike per prodhimin e produkteve ne sasi te medha.

Bizneset e sektorit te tregitse merren me furnizimin me shitjen e prodhimeve te gatshme per konsumatroet final. Per dallimin nga bizneset industriale, bizneset tregtare nuk krijojne kurrfare prodhimi fizik. Por kjo nuk do te thote se roli I tyre ne jeten ekonomike te vendit eshte me pak e rendesishme.
Perkundrazi, pikerisht bizneset e sektorit tregtar mundesojne: gjene e pare, bizneset e industries me shpejte te vijne te mjetet financiare te cilet u  nevojiten domosdo per fillimin e prodhimit te rid he gjene e dyte u lehtesojne njerezve dhe bizneseve tjera pa veshtiresi qe te furnizohen me te mirat e kerkuara.

Artikulli paraprakKriza financiare ndryshoi botën
Artikulli tjetërGoogle do të ndalë gjurmimin e përdoruesve në internet për profilizimin e reklamave