Përgjegjësia e menaxhimit të projektit

Zakonisht, kjo përgjegjësi bie mbi individët ose departamentet menaxheriale me fuqi vendimmarrëse në një kompani ose institucion.

Në këtë kuptim, është e zakonshme që menaxhimi i projektit të kryhet nga ekipet e menaxhimit. Është gjithashtu e zakonshme që ata të kenë trajnim dhe kualifikim për këtë lloj detyrash administrative.

Këto parametra janë të zbatueshëm për të gjitha llojet e organizatave dhe kompanive tregtare.

Menaxhimi i projektit kundrejt menaxhimit të projektit

Duke ndjekur konceptin e administrimit, është e mundur të dallohet kjo fushë nga ajo e menaxhimit të projektit.

Është e zakonshme që të dy termat të përdoren në mënyrë të ndërsjellë në një mënyrë bisedore. Sidoqoftë, ekziston një ndryshim i dukshëm midis të dyve.

Ndërsa administrata vendos dhe përcakton planifikimin e nevojshëm për të arritur objektivat e supozuara për projektin, menaxhmenti duhet të përfshijë ato veprime që lejojnë arritjen e tyre.

Në këtë kuptim, menaxhimi zakonisht kuptohet si zbatimi i qasjeve të paracaktuara fillimisht me administratën./definebusinessterms/

Artikulli paraprakShkaqet e çmimeve të larta të banesave në Kosovë, sipas ndërtimtarëve
Artikulli tjetërDimër i vështirë në Kosovë; Çmimet e bukës, druve dhe peletit prekin kulmin