Llogaritë Qeveritare, 2021

Llogaritë Qeveritare, TM1 2021

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikon Llogaritë Qeveritare të Kosovës në bazë tremujore (TM1 2021). Ky botim paraqet pasqyrën e të hyrave dhe shpenzimeve qeveritare brenda kësaj periudhe.

Gjithsej të hyrat e Qeverisë së Përgjithshme në TM1 2021 ishin 523.6 milionë Euro, ku është një rritje, krahasuar me të hyrat në TM1 2020 që ishin 402.4 milionë Euro.

Pjesën më të madhe të të hyrave e përbëjnë tatimet në produkte, të cilat paraqesin 64.3% të totalit të të hyrave, ndërsa pjesa e mbetur është shpërndarë në kategori të tjera të të hyrave.

Gjithsej shpenzimet e Qeverisë së Përgjithshme në TM1 2021 ishin 521.0 milionë Euro, ndërsa shpenzimet në TM1 2020 ishin 400.3 milionë Euro.

Pjesën më të madhe të shpenzimeve e përbëjnë: kompensimi i punëtorëve (32.6%); kontributet sociale dhe përfitimet (28.8%); konsumi i ndërmjetëm (11.5%); dhe formimi i kapitalit bruto (10.0%). Ndërsa, pjesa e mbetur e shpenzimeve është shpërndarë në kategori të tjera të shpenzimeve

Artikulli paraprakAta që zgjohen herët, fitojnë më shumë…
Artikulli tjetërArabia Saudite ndërton fabrikën më të madhe të shkripëzimit të ujit me energji të rinovueshme