Edukimi financiar: Bankat që operojnë në Kosovë

Sistemi financiar është sektori më i rëndësishëm në ekonominë e një vendi. Bankat konsiderohen si institucionet kryesore financiare që veprojnë në sistemin financiar, kryesisht për shkak të gamës së gjerë të produkteve dhe shërbimeve që i ofrojnë.

Në Kosovë operojnë 10 banka komerciale.

Listën e plotë të bankave dhe kontakt adresat mund t’i gjeni këtu:

Bankat e Licencuara

Kjo është lista bankave të licencuara nga BQK për të ushtruar veprimtari bankare në Republikës e Kosovës. Përmbajtja e listës përditësohet nga BQK në baza të vazhdueshme.

Ju lutemi kontaktoni bankat përkatëse të listuara më poshtë për më shumë informacion në lidhje me shërbimet që ofrojnë.

1. NLB Banka
Rr. Ukshin Hoti nr. 124
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +381 (0) 38 240 230 100
+381 (0) 38 234 111
Fax: 381 (0) 38 246 189
Web: http://www.nlb-kos.com
E-mail: info@nlb-kos.com

2. Banka për Biznes
Rr. Ukshin Hoti, nr. 128, Prishtinë
Tel: +381(0)38 620 620
0800 50000
Web: http://www.bpbbank.com
E-mail: informata@bpbbank.com

3. Turkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasi
Dega në Kosovë
Rr. Pashko Vasa nr. 18,
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel: +381 (0) 38 222 000
Web: http://www.ziraatbank-kosova.com
E-mail: info@ziraatbank-kosova.com
4. Banka Ekonomike
Sheshi Nënë Tereza p.n.
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +381(0) 38 500 500
Fax: +381(0) 38 500 507
Web: http://www.bekonomike.com
E-mail: info@bekonomike.com
kujdesindajklientit@bekonomike.com
5. Raiffeisen Bank Kosovo

Rr. UÇK Nr. 191,
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +381 (0) 38 222 222
Mob: +386 (0) 49 222 222
Fax.+381 (0) 38 20 30 11 25
Web: http://www.raiffeisen-kosovo.com
E-mail: info@raiffeisen-kosovo.com
6. ProCredit Bank
Rr. Xhorxh Bush, Nr.26
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel: +381 (0) 38 555 555
Mob: +386 (0) 49 555 555
Fax: +381 (0) 38 248 777
Web: http://www.procreditbank-kos.com
E-mail: info@procreditbank-kos.com
costumerservice@procreditbank-kos.com
7. TEB SH.A.
Rr. Agim Ramadani nr.15
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +381 (0) 38 230 123
Qendra e thirrjeve:+381 (0) 38 230 000
Fax: 381 (0) 38 224 699
Web: http://www.teb-kos.com
E-mail: info@teb-kos.com
customer.care@teb-kos.com

8. Banka Kombëtare Tregtare
Dega Kosovë
Rr.Ukshin Hoti, Nr.29, Qyteza Pejton,
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +381 (0) 38 666 666
+381(0)38 223 636 100
Fax: +381 (0) 38 222 906
Web: http://bkt-ks.com
E-mail: infobktkosova@bkt.com.al
9. Turkiye Is Bankasi
Dega në Kosovë
Rr. UÇK Nr. 159,
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +381 (0) 38 245 245
Web: http://www.isbankkosova.com/
E-mail: S064801@isbank.com.tr
10. Komercijalna Banka ad Beograd
Dega Mitrovicë
Rr. Kralja Petra Prvog nr. 33
40000 Mitrovicë, Kosovë
Tel: +381 (0) 28 423 822
Fax: +381 (0) 28 425 295
Web: http://www.kombank.com
E-mail: posta@kombank.com
kontakt.centar@kombank.com

Artikulli paraprakPër 33 mijë të punësuar është kërkuar subvencionimi i pagës për 170 euro
Artikulli tjetërEdukimi financiar: A udhëhiqni ju me paratë tuaja apo paratë udhëheqin me ju?