Dr. Mustafa Mahmud në librin e tij “Kiraetul-mustakbel”, veç tjerash e potencon deklaratën e një orientalisti e cila thotë: “Nëse dëshironi ta shkatërroni një popull dhe kulturën dhe traditën e tyre, ekzistojnë tre mënyra: shkatërroni familjen, shkatërroni arsimin dhe minoni autoritetin dhe modelet që duhet ndjekur. Për shkatërrimin e familjes,...
Nuk je i rrënuar - je në fazën para se të bëhesh i pasur Si të rregulloni rrjedhën e financave tuaja, të jeni në kontroll të bilancit bankar dhe të keni më shumë para. Emilie Bellet. Shumica prej nesh nuk jemi të qartë për gjendjen financiare. Nuk jemi të vetëdijshëm se çfarë...
Në qytetin bregdetar shqiptar të Shëngjinit, dy vajza refugjate afgane kanë hapur një restorant. Ato thonë se pas largimit nga Afganistani, iu mungonte diçka nga atdheu dhe në këtë mënyrë vendosën të hapnin një restorant. I quajtur “Kabul-Shëngjin” restoranti do të gatuajë ushqime tradicionale për rreth 1000 refugjatë afganë...
Kush është ai që thotë se nuk i do gratë? Askush. Tek secili prej nesh gjendet një grua, ndoshta më shumë, e cila jo vetëm që pasqyron dashurinë e kulluar, por është boshti i vetë jetës. Të mjafton që gruaja është nënë. Sa herë që frikësohemi dhe na mbërthen...
Rreth mosmarrëveshjeve në mes bashkëshortit dhe bashkëshortes së punësuar Vendimi nr. 144 (2/16) Këshilli i Akademisë Ndërkombëtare të Fikhut Islam, i mbledhur në sesionin e tij të gjashtëmbëdhjetë në qytetin e Dubait, në Emiratet e Bashkuara Arabe në datat 30 Sefer -5 Rebiul Euel 1418 h. që korrespondon me 9-14 Prill...
Gruaja para Islamit nuk ka pasur personalitet të pavarur ekonomik, por thjesht ka qenë një pasuri të cilën e trashëgonin burrat. Kur'ani rrëfeu për këtë gjendje në të cilën u gjet gruaja dhe e injoroi. All-llahu i Lartësuar thotë: "O ju që besuat, nuk është e lejuar për ju të...
Komuniteti Mysliman i Shqipërisë në bashkëpunim me Këshillin Botëror të Komuniteteve Myslimane dhe Departamentin e Shkencave Islame pranë Kolegjit Universitar “Bedër”, organizuan Konferencën e 2-të Ndërkombëtare në Studimet Islame (ISCON), me temë: “Roli i gruas në shoqërinë moderne sipas këndvështrimit Islam”. Kjo konferencë, e cila u zhvillua në ambientet e...
Prej akuzave të cilat i atribuohen Islamit është edhe çështja e pabarazisë së femrës me mashkullin në çështjen e trashëgimisë, duke thënë se Islami i ka dhënë mashkullit hise sa për dy femra. Ata deklarojnë duke thënë se edhe pse kjo mund të justifikohet në të kaluarën, ngase puna...