Shpëtimi është në sistemin bankar islam

Bankat nëpër tërë botën po ballafaqohen me kriza dhe pasojat e tyre që nga viti 2008, përderisa në shtëpitë islame, paraja shkon plotësisht në drejtim të kundërt.

Pasuritë e tyre vazhdimisht po rriten në mënyrë të qëndrueshme, dhe sipas ekspertëve, ato kanë arritur në 1.800 miliardë dollarë.

Sistemi Bankar Islam është duke u forcuar në 2-3 dekadat e fundit, dhe norma mesatare e saj prej rreth 15 për qind rritje brenda vitit në kohët e fundit, e ka bërë tashmë atë një nga fenomenet më të famshme të shekullit të 21-të.

Vlerësimi i rritjes së aktivitetit të bankave islame në 1.800 miliardë dollarë në këtë moment, e cila është paraqitur nga studimi më i ri i shtëpisë konsultative Ernst & Young , shënoi ngritjen e saj aq të lartë në 38.5 për qind në krahasim me fundin e vitit 2011.

Sekreti nuk është, siç mendohet zakonisht, me fitime të mëdha të naftës. Ose të paktën jo e tëra nga ajo. Sistemi i financimit “hallall” fillon nga disa premisa bazike në të cilat nuk ka asnjë sekret të madh, por edhe asnjë manipulim perëndimor të interesit.

Financat Islame janë të bazuara në parimet e ndalimit të pagesës ose pagesës së interesit, në çfarëdo forme, në kushtin e ndarjes së përbashkët të fitimit ose humbjes, në pamundësinë për të fituar pa marrë përsipër rreziqet, dhe në ndalimin e investimeve në armatim, pornografi, alkool, bixhoz e lotari.

Duke pasur parasysh suksesin e kësaj metode të financimit, një temë (pyetje) e zakonshme për ekspertët është pse sistemi “hallall” nuk ka kapur (lëshuar) rrënjë më të thella në Perëndim.

Në Mbretërinë e Bashkuar, për shembull, e cila është një nga të parat që ka kuptuar përfitimet dhe përparësitë e këtij sistemi, vlera e investimeve tashmë ka arritur 19 miliardë dollarë. Në Francë, principet e financave islame janë ende në një nivel modest, përkundër nevojave të theksuara të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme të llojeve të reja të investimeve, publikuar nga portali prestigjioz Klubi i Biznesit (Business Club de France).

Disa vende, të tilla si Pakistani, Irani dhe Sudani, sistemet e tyre ekonomike konvenciale të dikurshme i kanë kthyer plotësisht në sisteme islame.

Në zhvillimin e sistemit financiar islam, institucionet financiare islame kanë rolin kyç. Sot në botë veprojnë mbi 200 institucione të ndryshme islame financiare, komerciale banka investuese, kompanitë financiare dhe të sigurimeve, në më shumë se 50 vende në të gjitha pesë kontinentet.

Më të përhapura janë në Lindjen e Mesme, Afrikë dhe në Azinë Juglindore, dhe gjithnjë e më prezente në Amerikën Veriore dhe në Evropë.

Sistemi përbëhet edhe nga një numër i institucioneve financiare jobankare, tregu monetar islam, berzat islame, fondet e përbashkëta islame dhe kompanitë islame të sigurimeve që operojnë me parimet e Sheriatit.

Grupi më i madh bankar islam në botë është “Al Rajhi Banking & Investment Corp.”, me seli në Arabinë Saudite. Krahas saj është edhe “Albaraka & The International Investor Dar Al-Maal Al-Islami-“, me seli në Gjenevë, si dhe “Kuvajt Finance House” dhe “Katar International Islamic Bank”.

Banka e parë e këtij lloji është themeluar në Luksemburg në vitin 1978 – “Islamic Finance House”, ku përveç kësaj pastaj janë hapur edhe një numër i institucioneve që veprojnë në mënyrë të njëjtë edhe në vendet e tjera evropiane. Përveç kësaj, disa banka konvencionale perëndimore ofrojnë shërbime sipas parimeve të sheriatit sipas nevojave të klientëve të tyre.

Interesimi i bankave perëndimore për të krijuar marrëdhënie dhe bashkëpunim biznesor me bankat islame është në rritje të vazhdueshme.

Artikulli paraprakICKosovo, ofron këshilla për financimin e biznesit
Artikulli tjetërSi të tërhiqen ndërmarrësit nga diaspora?