Recesioni i madh i vitit 2008

Recesioni i Madh është emri i periudhës së krizës ekonomike që filloi në flluskën e hipotekave të vitit 2008. Kjo pati pasoja në ekonominë globale dhe zgjati afërsisht deri në vitin 2009.

Ky episod në historinë ekonomike filloi zyrtarisht në Shtetet e Bashkuara në dhjetor 2017, ku tregu i hipotekave kaloi nga bumi në falimentim. Kohëzgjatja e tij ishte deri në mesin e vitit 2009.

Duhet të theksohet se Recesioni i Madh nënkuptonte krizën më të madhe ekonomike që nga Depresioni i Madh. Kështu, produkti i brendshëm bruto (PBB) i Shteteve të Bashkuara ra 0.3% në 2008 dhe 2.8% në 2009. Po kështu, niveli i papunësisë në vendin verior arriti në maksimum 10%.

Në të kundërt, Depresioni i Madh shkaktoi një rënie prej më shumë se 10% të PBB-së së SHBA-së në vitet 1930. Nga ana tjetër, shkalla e papunësisë arriti në 25%.

Origjina e Recesionit të Madh

Recesioni i Madh e kishte zanafillën në periudhën pas sulmit ndaj Kullave Binjake të 11 shtatorit 2001. Sistemi i Rezervës Federale (FED) uli normën e tij të referencës, në mënyrë që të ulte normat e interesit të tregut dhe të shmangte një ngadalësim të kreditit dhe aktivitetit ekonomik.

Kjo shkoi paralelisht me një politikë të qeverisë amerikane për të promovuar blerjen e shtëpive të veta. Në këtë mënyrë, portofoli i hipotekave të bankës u rrit ndjeshëm.

Subjektet financiare, nga ana e tyre, hodhën në treg produkte të reja të quajtura hipoteka subprime. Këto synonin veçanërisht klientët me rrezik të lartë. Me fjalë të tjera, probabiliteti i mospagimit ishte shumë i lartë.

Gjithashtu, institucionet e kreditit kanë dhënë hipoteka me norma interesi të rregullueshme. Blerësit e saj prisnin që normat e interesit të mbeten të ulëta, por Fed ndryshoi politikën e saj monetare ekspansioniste midis 2004 dhe 2006, duke rritur normën e saj të referencës dhe, për rrjedhojë, duke rritur normat e interesit të tregut. Për rrjedhojë, këta debitorë duhej të përballeshin me shpenzime më të larta financiare (interes), të cilat nuk mund t’i paguanin.

Një pikë tjetër e rëndësishme ishte se institucionet financiare kishin filluar të komercializonin, në një vëllim të paprecedentë, letra me vlerë të mbështetur nga hipotekat e tyre dhe derivativë të tjerë të sofistikuar. Kështu, sapo tregu i hipotekave ra në fund të vitit 2007, ra edhe vlera e këtyre produkteve financiare.

Në të gjithë këtë kontekst, pati rënien e institucioneve financiare më të mbi-borxhuara, së pari, Bear Stearns në mars të vitit 2008. Më vonë, momenti historik i falimentimit të Lehman Brothers ndodhi në shtator të po atij viti.

Kjo krizë, me origjinë nga sektori financiar amerikan, u përhap në botë, duke prekur kryesisht Evropën.

Rimëkëmbja nga Recesioni i Madh

Rezerva Federale mori masa në këtë çështje për të inicuar rimëkëmbjen përballë Recesionit të Madh, veçanërisht me një politikë monetare ekspansioniste agresive. Kështu, ajo uli normën e saj të referencës afër zeros, për të siguruar likuiditet në treg.

Në mënyrë të ngjashme, FED aplikoi një masë të paprecedentë, të njohur si lehtësim sasior. Kjo konsistonte në blerjen e instrumenteve në tregun financiar, veçanërisht, letrave me vlerë të emetuara nga kompanitë dhe të mbështetura nga qeveria amerikane të quajtura GSE (për akronimin e saj në anglisht), bono thesari dhe letra me vlerë të mbështetura nga hipoteka të quajtura MBS (tituj të mbështetur nga hipoteka).

Me këtë plan u kërkua të zgjerohej baza monetare dhe të shmangej një rënie e mëtejshme e aktivitetit ekonomik.

Megjithatë, pavarësisht nga fakti se ekonomia e SHBA-së dhe ajo globale u rimëkëmbën që nga viti 2009, disa analistë vënë në dyshim dështimin për të zbatuar reforma të mëdha në sistemin financiar për të shmangur krizat e ardhshme. Kjo, duke qenë se një pjesë e flluskës do të kishte origjinën sepse institucionet financiare morën një rrezik shumë të lartë në operacionet e tyre dhe, për më tepër, thonë kritikët, ata do ta kishin kamufluar ose fshehur nga sistemi./definebusinessterms/

Artikulli paraprakCili është qyteti më i shtrenjtë në botë për momentin?
Artikulli tjetërKosova me borxhin e jashtëm më të ulët në rajon, prin Mali i Zi

Comments are closed.