Nocioni i Biznesit

Fjala Biznes rrjedh nga gjuha Angleze Business qe do me thene aktivitet veprimtari pune per te fituar apo per te arritur nje dobi ekonomike. Biznesi ne fakt paraqet ekonomizim me mjetet e prodhimtraise qe i disponojme me te vetmin qellim qe te arrijme sukses sa me te madh ne pune qe me pas do te shprehim nepermjet fitimit profitit te realizuar.
Biznesi eshte veprimtari e perbashket dhe e organizuar e nje individi ose me teper individeve me qellim qe te prodhojne apo shesin nje prodhim apo sherbim ndermjet te cilit prodhim apo sherbim do te plotsohet nevoja e ndonje personi tjeter e ndermjet kesaj te realizojne fitimin. Nga ky definicion mund te themi se definicioni i biznesit perbehet prej 3 elementeve: 1. Faktoret e prodhimtarise 2. Qellimi i prodhimeve apo sherbimeve qe jane objekt i shitjes 3. Realizmi i fitimit. Faktoret e prodhimtarise(1) – nevoiten per te realizuar veprimtarine e biznesit ku bejne pjese: puna, kapitali,resurset e natyres,sipermarrja. Puna paraqet aftesit fizike dhe psiqike qe i posedon nje njeri dhe i perdor ato per ti pershtatur te mirat materiale te natyres kah nevoja personale. Kapitali Perfshin mjete te ndryshme si objektet makinat veglat e punes paisjet mjetet financiare mjetet e transportit nepermjet te cilit kapital realizohet aktiviteti i biznesit. Resurset natyrore jane “dhurat” e natyres kah te cilat orientohet kapitali dhe puna. Sipermarrja eshte nje cilesi e vecante e aftesise njerzore per te krijuar udhehequr vendosur dhe per te pranuar rrezikun me cka do te mundesohet
Nnocioni i Biznesit
biznesi te fitoje nje rendesi te vecante. Qellimi i te mirave matriale dhe sherbimeve qe jane objekt i shitjes (2) – eshte qe te plotesojne dhe knaqin nevojat apo deshirat e te tjerve. Thjesht kemi te bejme me shitjen realizmin e parase ne mjete financiare e me pas te fitimit. Fitimi ose Profiti(3) – realizohen me shitjen e prodhimeve apo sherbimeve. Profiti paraqet ndryshimin ose dallimin ne mes te te ardhurave te pergjithshme qe behen per prodhimin e atyre prodhimeve apo sherbimeve dhe shperndarjes se tyre ne treg. PROFITI = TE ARDHURAT E PERGJITHSHME – SHPENZIMET E PERGJITHSHME ( Formula per gjetjen e fitimit)
Artikulli paraprakLinkedIn sjell risinë! Platforma vjen me shërbimin audio
Artikulli tjetërGjermania me deficit të madh të fuqisë punëtore. Hapen 300 mijë vende pune