Shkarko “Standarti Hallall”, pdf STANDARTI-HALLALL-LHSHSTANDARTI HALLALL Udhëzime të përgjithshme për përdorimin e termit “hallall” BAZUAR NË Udhëzime të përgjithshme për përdorimin e termit “hallall” Codex Alimentarius si dhe Standardi Hallall përdorur nga Dhoma e tregtisë Islame.Përpunuar nga Lidhja e Hoxhallarëve të Shqipërisë
“O ju që besuat, s’ka dyshim se vera, bixhozi, idhujt dhe hedhja e shigjetës (për fall) janë vepra të ndyta nga shejtani. Pra, largohuni prej tyre që të jeni të shpëtuar.” (el-Maide, 90).Njeriu dhe bota përreth është krijuar nga Allahu në mënyrën më të përsosur. Vetë njeriu dhe sistemet...