YLLI NUMËR PESË: GJUHA E NDJENJËS Allahu i Lartëmadhëruar në Kur'anin Fisnik ka thënë: "Ne asnjë nga të dërguarit nuk e dërguam ndryshe vetëm në gjuhën e popullit të vet, ashtu që ai tu shpjegojë atyre (në atë gjuhë). E Allahu e lë të humbur atë që do, dhe e udhëzon në...
YLLI NUMËR KATËR: NJERËZIT, ATA JANË BAZA Transmetohet se Enes ibn Maliku (radijAllahu anhu) ka thënë: "Kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut salallahu alejhi ue selem duke thënë: "Askush nga ju nuk beson (plorësisht) përderisa nuk dëshiron për vëllanë e vet atë që e dëshiron për vetveten.’” (Buhariu, 13 dhe Muslimi, 45) Po qe se...
Ne kalojmë pjesën më të madhe të kohës në punë, por flasim kryesisht nëpërmjet aplikacioneve dhe mesazheve dhe e trajtojmë njëri-tjetrin si të huaj kur jemi ballë për ballë, një gjë kjo që ndikon jo mirë në performacën e kompanisë. Më poshtë janë 24 mënyra verbale për të shprehur vlerësim,...
BILETAT PËR FLUTURIM Suksesi nuk është tek dyert që duhen hapur, por tek shkallët nëpër të cilat duhet hipur. Për të hipur shkallëve të suksesit është e mundur vetëm me ndihmën e tre biletave të cilat paraqesin njëkohësisht edhe kualitet, por edhe përsosmëri. Në mungesë të atyre biletave assesi nuk...
DUHET TË QËNDRONI TË GATSHËM PËR LËVIZJE Abdullah ibn Mesudi r.a.ka thënë: “Mësohuni të bëni mirë, sepse të bërit mirë është shprehi”. Personaliteti i njeriut dhe karakteri i tij janë një grumbull shprehish. Mbill ide, do të korrësh vepër, mbill shprehi do të korrësh karakter, mbill karakter do të korrësh fat. Njohja...
FAZAT E PËRGATITJES “Çdo fëmijë ndërmjet nesh i përngjan shprehive të babait”. Periudha e përgatitjes së vërtetë dhe kontributit të vërtetë në sukses është periudha e fëmijërisë. Në atë periudhë përfundon mbjellja e vlerave dhe principeve të vërteta, të cilat do të përparojnë së bashku me rritjen e fëmijës. Dhe, vërtet, të...
Këtu janë disa fjalë të mençura inkurajuese për pavarësinë nga ndërmarrësit e suksesshëm. Estee Lauder, bashkë-themeluese e kompanive “Estee Lauder”: “Unë nuk erdha këtu duke ëndërruar ose duke menduar për të. Erdha këtu duke e bërë atë”. Autorja e novelave romancë me shitjet më të mira Nora Roberts: “Nëse nuk shkoni pas asaj...
Tregim mbi vlerësimin? Një djalosh, akademik i shkëlqyer aplikoi per pozitën e menaxherit në një kompani të madhe. Ai e kaloi intervistën e parë, drejtori e bëri intervistën e fundit, dhe mori vendimin final. Drejtori zbuloi nga CV-ja se rezultatet dhe arritjet e këtij djaloshi ishin të shkëlqyera në të gjitha drejtimet,...
1. Gëzon sinqeritet dhe paanshmëri, bën kujdes nga syfaqësia, vetëpëlqimi dhe mburrja. 2. Është i zoti në gjuhën e tij letrare, po ashtu bën stërvitje të shumta për fjalime, ligjërata, deklarata dhe hytbe. 3. Posedon memorizime të shumta që e ngrejnë personalitetin e tij në ligjërime si p.sh. pasazhe kuranore, hadithe...
1. Preciz në punët e tij, titullar në administratën e tij, i përgatitur në çështjet e udhëheqësisë së tij. 2. Është rregullator i talentuar. E vendos çdo gjë në vendin e vet, edukon me veprën e tij më shumë se sa me fjalën e tij. 3. Përfundon punët e tij ditë...
Anipots