YLLI NUMËR SHTATË: DASHURIA NDAJ KREATIVITETIT “Jam vonuar në garën e jetës sime, e nuk i gjeta vetes jetë përveç kësaj”. Ne kohët kur njerëzit luftojnë për jetën e rëndomtë dhe për të mbijetuar, në kohën kur bota pãrparon dhe zhvillohet me një shpejtësi marramendëse, në kohën kur një numër i madh...
YLLI NUMËR GJASHTË: EKIPI I FORTË SI KËSHTJELLA Allahu i Lartëmadhëruar në Kur'anin Fisnik ka thënë: "Allahu i do ata që luftojnë në rrugën e Tij, të rreshtuar si të jenë ndërtesë e fortifikuar". (Saf, 4). Vërtet, duhet të dimë se njeriu nuk do të arrijë sukses afatgjatë po qe se ai është...
Në mes të pandemisë së re të koronavirusit, shumë kompani po zbatojnë politika vullnetare ose të detyrueshme nga shtëpia. Kjo do të thotë që shumë prej nesh janë përpara një sfide të pazakontë: duke punuar nga shtëpia për herë të parë, me kohë të plotë. Të gjithë po e shohim se...
YLLI NUMËR PESË: GJUHA E NDJENJËS Allahu i Lartëmadhëruar në Kur'anin Fisnik ka thënë: "Ne asnjë nga të dërguarit nuk e dërguam ndryshe vetëm në gjuhën e popullit të vet, ashtu që ai tu shpjegojë atyre (në atë gjuhë). E Allahu e lë të humbur atë që do, dhe e udhëzon në...
YLLI NUMËR KATËR: NJERËZIT, ATA JANË BAZA Transmetohet se Enes ibn Maliku (radijAllahu anhu) ka thënë: "Kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut salallahu alejhi ue selem duke thënë: "Askush nga ju nuk beson (plorësisht) përderisa nuk dëshiron për vëllanë e vet atë që e dëshiron për vetveten.’” (Buhariu, 13 dhe Muslimi, 45) Po qe se...
YLLI NUMËR TRE: ORA DHE BUSULLA "Dije se ekzistojnë vepra të cilat Allahu i pranon natën, e jo ditën. Po ashtu, dije se ekzistojnë vepra të cilat Allahu i pranon ditën, e jo natën”. (Këshilla e Ebu Bekrit r.a. drejtuar Omerit r.a.) Çdo ditë jeta ime është rutinë, është mjaft e mërzitshme dhe...
YLLI NUMER DY: DUHET TË DISH TA UDHËHEQËSH ANIJEN TËNDE "Nëse ndonjë mushkë do ta lëndonte këmben gjatë rrugës për në Irak, do të kisha frikë se mos Allahu do të më pyesë për të". (Omer bin el-Hattab r.a.) Në thellësitë e detit të shpirtit, atje ku valët përplasen me njëra-tjetrën, në vendin...
NËNTË YJE QË KANË DOMETHËNIEN E SUKSESIT Njerëzit e suksesshëm në Tokë janë si yjet në qiell. Ata ndiqen nga njerëzit të cilët nuk mund ta gjejnë rrugën në errësirë. Atëherë kur yjet shuhen, edhe ata të cilët e dinë rrugën pothuajse do ta humbasin atë. Njerëzit e suksesshëm janë si...
BILETAT PËR FLUTURIM Suksesi nuk është tek dyert që duhen hapur, por tek shkallët nëpër të cilat duhet hipur. Për të hipur shkallëve të suksesit është e mundur vetëm me ndihmën e tre biletave të cilat paraqesin njëkohësisht edhe kualitet, por edhe përsosmëri. Në mungesë të atyre biletave assesi nuk...
DUHET TË QËNDRONI TË GATSHËM PËR LËVIZJE Abdullah ibn Mesudi r.a.ka thënë: “Mësohuni të bëni mirë, sepse të bërit mirë është shprehi”. Personaliteti i njeriut dhe karakteri i tij janë një grumbull shprehish. Mbill ide, do të korrësh vepër, mbill shprehi do të korrësh karakter, mbill karakter do të korrësh fat. Njohja...
Anipots