Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut shkaku më i madh i vdekjeve në Kosovë Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Shkaqet e Vdekjeve në Kosovë» për vitet 2018 dhe 2019 Rezultatet e Shkaqeve të Vdekjeve janë përpunuar në mënyrë analitike dhe në tabela, me standarde sipas klasifikimeve të...
Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit, TM3 2020 Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar të dhënat e Bruto Produktit Vendor për tremujorin e tretë të vitit 2020 sipas aktiviteteve ekonomike dhe me qasjen e shpenzimeve me çmime aktuale dhe me çmime të vitit paraprak. BPV-ja...
Për të zgjedhur profilin e studimeve, zakonisht duhet të analizohen faktorë si: cilat janë profesionet më të kërkuara në tregun e punës; cilat janë profesionet më të paguara; cili është talenti juaj në profilin në të cilin mund të performoni më mirë. Sipas  publikimit të INSTAT të nëntor 2020, “Anketa...
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar Rezultatet e Anketës së Përdorimit të Teknologjisë Informative dhe Komunikimit (TIK) për vitin 2020 Ky publikim ofron të dhëna për shfrytëzimin e teknologjisë informative dhe të komunikimit në tërë territorin e Republikës së Kosovës nga ekonomitë familjare dhe individët e kategorisë 16-74...
Inflacion me rënie edhe në shtator 2020 Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Indeksin e Harmonizuar të Çmimeve të Konsumit” (IHÇK) për muajin shtator 2020, viti bazë 2015=100 Inflacioni mujor i matur nga indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit ishte (-0.1%) në muajin shtator 2020. Indeksi i tërësishëm i...
Në institucionet private shëndetësore prin stomatologjia Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Statistikat e Shëndetësisë” për vitin 2019 Ky publikim  ofron të dhëna për numrin e përgjithshëm të të punësuarve në institucionet shëndetrësore, publike dhe private, si dhe aktivitetet e tjera shëndetësore në Republikën e Kosovës. Po ashtu, ky...
Njeriu dhe pushteti Ështe ne natyren e njeriut te kerkoje pushtet mbi sendet, madje nje nga tundimet me te medha qe e josh ate se tepermi. Shpesh qyteterimi njerezor ne çdo etape te tij lexohet pikerisht si nje perpjekje e vazhdueshme e njeriut per te sunduar mbi boten, per te...
Ndryshe nga parashikimet optimiste në fund të janarit, qysh nga fundi i marsit, institucionet studimore globale i kanë ulur parashikimet e tyre për rritjen ekonomike në vitin 2020 dhe shumë studiues kanë filluar ta krahasojnë gjendjen e tanishme ekonomike me Depresionin e Madh të vitit 1929. Ka ekspertë që mendojnë...
Është e çuditshme me njerëzit se çdo herë tentojnë të ndryshojnë atë që është e pandryshueshme. Njeriu niset drejt perceptimeve sa reale aq edhe ireale. Ndryshimi në thelb, është forca më e madhe që njeriu mund të reagoj në çastin dhe në kohën e duhur. Ndryshimi si një element...
Mungesa e kuadrove profesionale në shumë sektorë të ekonomisë, ka bërë që bizneset sërish të alarmojnë institucionet për ndryshimin e politikës arsimore, apo dhënien përparësi regjistrimit të nxënësit në shkollat e mesme profesionale.Nëse vazhdohet me politikën e deritashme dhe nëse merret parasysh largimi i të rinjve jashtë vendit, bizneset...
Anipots