Arra është njëra ndër kulturat bujqësore që bënë pjesë në grupin e arroreve, mjaft e shëndetshme dhe është një burim i shkëlqyer i proteinave, yndyrave, fibrave, etj. Ngritja e një plantacioni arre sjellë të ardhura të mira, është e lehtë të kultivohet dhe mirëmbahet. Kultivimi i arrës nuk kërkon shumë...
Kam dëgjuar etiketa të shumta, por kjo etiketë e vetme ma ndezi atë llambë të madhe në kokën time që më bëri të mendoj për një milion gjëra të ndryshme. Fitorja e Pirros.Kjo është etiketa që u jepet fitoreve afatshkurtra që vijnë me koston e një humbjeje shumë më të...
Statistikat e Transportit, TM3 2021 Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Statistikat e Transportit dhe Telekomunikimit” për tremujorin e tretë (TM3) 2021, me të dhëna mbi Transportin Ajror, Hekurudhor, Rrugor, dhe TelekomunikiminPërmes këtij publikimi janë prezantuar të dhëna si në vijim: Në territorin e Kosovës, ka gjithsej 333...
Bie numri i bizneseve të regjistruara Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar Repertorin Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë, për tremujorin e tretë (TM3) 2021Në tremujorin e tretë (TM3) të vitit 2021 gjithsej janë regjistruar 2 479 ndërmarrje. Krahasuar me tremujorin paraprak (TM2 2021) ka një rënie për...
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar të dhënat lidhur me rrjedhat e eksportit dhe importit për muajin shtator 2021Të dhënat nga Tregtia e Jashtme e Mallrave në Kosovë tregojnë për një deficit tregtar më të lartë për 43.1% në muajin shtator 2021, në raport me periudhën e...
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikon rezultatet e Anketës së Mbeturinave të Trajtuara (AMT) për vitin 2020  AMT ka për qëllim: grumbullimin e të dhënave statistikore nga bizneset, që merren me trajtimin e mbeturinave (deponitë sanitare regjionale, objektet e trajtimit të mbetjeve medicinale-spitalore), sigurimin e të dhënave të qëndrueshme...
Prijnë femrat te stafi shëndetësor Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Statistikat e Shëndetësisë” për vitin 2020Ky publikim  ofron të dhëna për numrin e përgjithshëm të të punësuarve në institucionet publike dhe private, si dhe aktivitetet e tjera shëndetësore në Republikën e Kosovës.Publikimi i Statistikave të Shëndetësisë 2020...
Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit, TM2 2021   Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), ka publikuar të dhënat e Bruto Produktit Vendor për tremujorin e dytë (TM2) të vitit 2021, sipas aktiviteteve ekonomike dhe me qasjen e shpenzimeve, me çmime aktuale dhe me çmime të...
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikon të dhënat lidhur me rrjedhat e eksportit dhe importit për muajin gusht 2021  Të dhënat nga Tregtia e Jashtme e Mallrave në Kosovë tregojnë për një deficit tregtar më të lartë për 54.0% në muajin gusht 2021, në raport me periudhën e njëjtët...
Agjencia e Statistikës së Kosovës (ASK) publikon të dhënat preliminare në baza mujore për Lindjet, Vdekjet, Kurorëzimet dhe Shkurorëzimet për muajin korrik 2021Këto të dhëna publikohen   duke u bazuar në të dhëna administrative.Sipas dispozitave ligjore mbi udhëheqjen e regjistrave themeltarë për lindjet, vdekjet, kurorëzimet dhe shkurorëzimet, rastet regjistrohen në...