Mungesa e kuadrove profesionale në shumë sektorë të ekonomisë, ka bërë që bizneset sërish të alarmojnë institucionet për ndryshimin e politikës arsimore, apo dhënien përparësi regjistrimit të nxënësit në shkollat e mesme profesionale.Nëse vazhdohet me politikën e deritashme dhe nëse merret parasysh largimi i të rinjve jashtë vendit, bizneset...
Principet fetare nuk e dëmtojnë ekonominë në tërësi dhe as bizneset në veçanti. Vlerat islame e kompletojnë më tej karakterin dhe profesion- alitetin e individëve që i mbartin, duke prodhuar vetëm vlerë të shtuar për sipërmarrjet e ndryshme në veçanti dhe për shoqërinë në tërësi. Vitet e fundit, sipërmarrjet po...
Ndoshta e dini që shumicën e produkteve që sot i blejmë i kontrollojnë disa nga kompanitë më të mëdha në botë. Në një grafikon interesant - që është që është postuar në Reddit - tregohet rrjeti i cili shpjegon se “cili brend zotëron cilin brend”. Ajo është publikuar nën emrin...
Investimet në projekte të zhvillimit rural kanë filluar ta lehtësojnë qasjen dhe të krijojnë mundësi për të zhvilluar aktivitete ekonomike, mirëpo gjendja në zonat rurale është duke ndryshuar në mënyrë shumë të ngadaltë. Për qeverisjet lokale dhe qendrore, sfidë vazhdon të jetë ngritja e standardit jetësor në zona rurale,...
Nuk janë te pakte milionat e derdhur me qellim te ngritjes se “vetëdijes” për kinse ndalimin e lindjeve te shumta si dhe përkufizimin e tyre. Protagonistet e kësaj lëvizjeje, lëvizjes për ndalimin e shumimit, mendojnë se shkak i te gjitha problemeve është shtimi i numrit te fëmijëve. Nuk ka dyshim...
Disa dekada pas Revolucionit të Gjelbër, që u zhvillua në shumë pjesë të botës, mungesa e ushqimit, çmimet e larta, uria dhe varfëria janë ende probleme të mëdha. Është vlerësuar se rreth një miliard njerëz vujanë nga uria në mënyrë të vazhdueshme. Tani, një libër i ri shtron pyetjen:...
Nga rezultatet e çuditshme të krizës ekonomike, e cila filloi në Shtetet e Bashkuara dhe më pas përuli Evropën dhe botën në përgjithësi është fakti se shumë ekonomistë dhe politikanë kthyen shikimin drejt parimeve të ekonomisë islame dhe e shohin atë si një mundësi për zëvendësimin e ekonomisë së...
Edhe pse termi "filantropi" është relativisht i ri për qytetarët e vendit tonë, koncepti për të kontribuar për të mirën e përbashkët gjithmonë ka qenë pjesë e kulturës sonë. Megjithatë, edhe sot, filantropia shpesh keqinterpretohet me ndërhyrjet humanitare dhe bamirëse, duke neglizhuar mundësinë e përdorimit të filantropisë si një...
Institucionet arsimore në Kosovë, përzgjedhjen e profileve në sistemin e shkollimit të lartë duhet ta bëjnë në përputhje me kërkesat e tregut të punës, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Tregu i punës, thonë ata, shpeshherë kërkon profesione që në Kosovë ka mungesë të tyre. Sistemi i shkollimit në Kosovë...
Autoritete kompetente në vend, në forma të ndryshme, vazhdimisht kanë ftuar investitorët e huaj që kapitalin e tyre të shtrijnë në Kosovë, pasi këto mjete janë vlerësuar si mjetet të domosdoshme për zhvillim të përgjithshëm ekonomik. Por, njohës të çështjeve ekonomike theksojnë se investitorët po hezitojnë të investojnë për shkak...
Anipots