Rritet indeksi i inputeve bujqësore në TM3 2019 Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Indeksin e Çmimeve të Inputeve në Bujqësi“ për tremujorin e tretë (TM3 2019) ( 2015 =100) ASK-ja ka bërë ndërrimin e vitit bazë të indeksit nga 2010=100 në 2015=100 sipas metodologjisë së Eurostat-it.Ky publikim është...