Përkundër faktit se në bilancin e Tregtisë së Jashtme, importi hyn me gati 90 për qind të aktiviteteve, Kosova ka edhe eksportues që sigurojnë miliona. Nëntoka mbetet edhe për import, edhe për eksport shumë e rëndësishme për aktivitetet ekonomike të vendit. Por, përderisa në kompanitë lidere të importit dominojnë naftëtarët, për...
Llogaria Ekonomike për trashjen e viçave të racës Simental. Analiza ekonimike, kur fermeri disponon bazën ushqimore.Duke llogaritur se viçi i kësaj race lind me një peshë prej:45 kg dhe duke i shtuar kësaj peshe shtimin ditor 1.200 gr. në ditë brenda 300 ditëve të tjera atëherë del se një...
Ai që i lë dikujt në ruajtje një shumë të hollash, nuk duhet t'i përdorë vetëm se me leje të atij që i posedon të hollat. Ai duhet t'i ruajë siç e ruan pasurinë e vet. Nëse ndodh t'i marrë pa leje, apo t'i vërë në përdorim biznesi, në këtë rast...
Pyetja:A lejohet bashkëpunimi në tregti (hallall) me ithtarët e librit (të krishterët, çifutët) dhe të feve të tjera? Përgjigjja:Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen e tij, mbi shokët dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij...
Pyetja:Më intereson në lidhje me kredinë qe jep komuna për ta rimëkëmbur ekonominë, a lejohet të aplikoj për marrjen e kredisë me 1% për 5 vite kohë për ta kthyer, në mënyrë që të fillojë një punë?Përgjigja:Falenderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshim mbi të dërguarin...
Përdor këtë këshillë të Warren Buffett që të mund të realizoni ëndrrën e të qenit milioner.Nëse jeni duke kërkuar për këshilla financimi ose jeni duke u përpjekur për madhështinë financiare Warren Buffett mund të jetë modeli i përsosur për t’u ndjekur, shkruan BusinessMag.I njohur për kompaninë e tij Berkshire...
Asambleja e Juristëve Muslimanë të AmerikësPuna në fushën e inxhinierisë dhe rastet kur përzihet hallalli me haramin.-Nuk lejohet që pronarët myslimanë, të studiove që merren me hartimin e projekteve ose firmave që merren me ndërtim, të projektojnë ose ndërtojnë godina, të cilat ngrihen për të zhvilluar aktivitete të ndaluara...
Asambleja e Juristëve Muslimanë të AmerikësVendimi i trembëdhjetë: Rreth punës në disa veprimtari tregtare1. Hapja e filialeve të dyqaneve që shesin ushqime që përmbajnë edhe harame.– Nuk lejohet për muslimanin të kërkoj hapjen e një filiali tregtar, për shitjen e mallrave ushqimore që përmbajnë ushqime ose pije të ndaluara...
Financimi i sipërmarrjeve përmes Mudarebesë në IslamNë vargun e disa marrëveshjeve në biznesin islam është edhe ajo që njihet si Mudarebe. Mudarebe do të thotë një sipërmarrje e përbashkët, ku njëra palë kontribuon me kapital dhe tjetra me punë. Pra kur një person i vë në dispozicion një punëtori...
Shitja me KëstePyetje: A konsiderohet apo jo kamatë shtesa që i bën shitësi mallit kur ai e shet atë me një afat të caktuar (me këste)? P.sh. një mall e ka vlerën 500 dërhem, nëse e blen me para në dorë, por nëse e blen me afat dhe këste,...