Është një përgjigje paksa me rrezik dhe ju doni të jepni përgjigjen që duhet. Një nga pyetjet më të padrejta që mund t’ju bëhen gjatë një interviste pune është: Çfarë rrogë mendoni se do merrni? Kjo pyetje është jo vetëm potencialisht joetike, por gjithashtu shkel një nga rregullat kardinale të...
Drejtori i Administratës Tatimore të Kosovës Ilir Murtezaj ka pritur sot në takim përfaqësuesit nga Oda e Afarizmit të Kosovës. Qëllimi i këtij takimi ishte diskutimi i temave të cilat janë në interes të bizneseve të vendit, por njëkohësisht u diskutuan edhe sfidat të cilat e vështirësojnë bërjen e biznesit...
Fillimisht të përmendim se të gjitha imperativet dhe ndalesat e Allahut xh.sh. ngërthejnë urtësi të shumta, të cilat disa herë detektohen nga njerëzit e shkencës e disa herë jo të gjitha, disa herë përfshihen dimenzione të shumta të këtyre urtësive, e disa herë këto janë të kufizuara. Sido qoftë,...
Gjykimi mbi një produkt bankar si alternativë e depozitave me afat Falënderimi i takon Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi Profetin e fundit, Muhamedin a.s., mbi familjen dhe gjithë shokët e tij. Asambleja e Jurispodencës Islame pranë Ligës së Botës Islame, në sesionin e saj të 19-të, të mbajtur...
Asambleja e Juristëve Muslimanë të Amerikës Puna në institucionet që merren me kamatë Norma bazë për sa i përket punës nëpër institucionet financiare që lëvrojnë kamatën është e ndaluar, sepse Profeti (alejhi salatu ue selam) e ka mallkuar atë që përfiton kamatën dhe atë që e jep, atë që e shkruan...
Që nga 11 prilli kur filluar aplikimi, rreth 180 mijë punëtorë të kompanive të ndryshme private në Kosovë, kanë bërë kërkesë për kompensim të pagave bazuar në Pakon Emergjente Fiskale. Ndonëse shumica e punëtorëve të kompanive private i kanë marrë të ardhurat që u takojnë, disa prej tyre janë ende...
Administrata Tatimore e Kosovës njofton se vazhdimisht është në përpjekje që të ofrojë lehtësira më të mëdha për tatimpaguesit. Andaj, siç theksohet në komunikatën për media, me qëllim që tatimpaguesit të kenë sa më të lehtë përmbushjen e obligimeve tatimore,  ATK në sistemin elektronik EDI ka shtuar edhe një...
Me qëllim të ndihmës për bizneset Ministri Besnik Bislimi ka marrë vendim për zgjatjen e afatit, i cili lidhet me dhënien e mundësisë për tatimpaguesit që të bëjnë kërkesë për marrëveshje të pagesës me këste, për deklarimet tatimore nga data 30 prill në 15 maj, sipas pikës 2 të...
Ministri i Financave dhe Transfereve Besnik Bislimi me qëllim të zbatimit të Vendimit Nr. 01/07 dhe 01/09 të Qeverisë së Republikës së Kosovës për marrjen e masave shtesë pas konfirmimit të rasteve pozitive me Corona Virus COVID 19, ka marr vendim që të zgjatet deri më 30 Qershor 2020...
Debitimi Direkt është një instrument pagese me të cilin klienti autorizon bankën e vet përmes kompanisë të debitojë (tërheqë) mjete direkt nga llogaria bankare. Ky instrument paraqet një mënyrë të standardizuar dhe të automatizuar që është e përshtatshme për pagesa të rregullta dhe të përsëritura (rryma,telefoni,uji, ngrohja, etj.). Eliminon nevojën për...
Anipots