Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë tatimpaguesit se në bazë të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, kërkohet dokumentimi i origjinës së mallit.Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi do të përqendrohen pikërisht te tatimpaguesit, të cilët posedojnë mallra pa origjinë.Secili tatimpagues duhet të ofrojë dokumentacionin mbështetës, i...
Bazuar në Vendimin e Ministrit të Financave, Punës dhe Transfereve Nr. 15/2021 të datës 29.03.2021, Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se zgjatet afati për deklarimin dhe pagesën e tatimeve, si dhe deklarimin e Pasqyrave Financiare, ashtu siç kërkohet me Legjislacionin Tatimor dhe Ligjin për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe...
Administrata Tatimore e Kosovës, vazhdimisht është në përpjekje që të ofroj lehtësira më të mëdha për tatimpagues. Nga data 01 prill 2021 do të ofroj edhe një shërbim të ri elektronik, ku përmes Sistemit Elektronik EDI do të mundësohet deklarimi i Tatimeve të Mbajtura në Burim duke ngarkuar edhe listën e...
Administrata Tatimore e Kosovës, vazhdimisht është në përpjekje që të ofroj lehtësira më të mëdha për tatimpagues. Nga data 01 prill 2021 do të ofroj edhe një shërbim të ri elektronik, ku përmes Sistemit Elektronik EDI do të mundësohet deklarimi i Tatimeve të Mbajtura në Burim duke ngarkuar edhe...
Regjistroni veprimtaritë ekonomike dhe deklaroni të punësuarit tuaj! Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë personat të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor janë të detyruar të regjistrohen, pajisen me Numër Unik Identifikues / Numër Fiskal, deklarojnë dhe paguajnë tatimet (bazuar në statusin e tyre)...
📎Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se nga data 15.03.2021, përmes Sistemit Elektronik EDI mundësohet deklarimi i Pasqyrave Financiare, ashtu siç kërkohet me Legjislacionin Tatimor dhe Ligjin për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim.🌐Shërbimi i ri elektronik, gjegjësisht deklarimi i Pasqyrave Financiare përmes Sistemit Elektronik EDI, do t’ju kursejë kohë...
Administrata Tatimore e Kosovës (ATK), ka rikujtuar të gjithë personat, të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor janë të detyruar të deklarojnë tatimet dhe Kontributet Pensionale në mënyrë reale.Me anë të një komunikate për media, ATK-ja bëri të ditur se aktivitetet e ATK-së, në...
Ka një statistikë për të cilën çdo ndërmarrës ka dëgjuar të paktën njëherë, nëntë nga 10 ide biznesi dështojnë.Ndërmarrësia është lojë fati. Dhe me të gjitha monedhat të grumbulluara, është e vështirë të dini nëse një ide ka gjasa. Unë kam bërë hapin katër herë, dhe çdo herë është...
Këtë e ka konfirmuar zëdhënësi i Doganës, Adriatik Stavileci duke shtuar se pandemia COVID-19 ka ndikuar në ulje të kontrabandës.“Në aspektin e kontrabandës nuk mund të themi që kemi kontrabandim të madh të mallrave, Dogana gjithmonë është në krye të detyrës dhe gjithmonë vazhdon të parandalon rastet e dyshimta...
Ekonomia e Turqisë është rritur për 5.9% në tremujorin e katërt të vitit 2020, duke bërë një rritje totale vjetore prej 1.8%.Sipas Reutersit, Turqia bëhet një nga vendet e vetme që ka pasur rritje të ekonomisë në kohë pandemie.I nxitur nga një shpërthim kredie në mes të vitit 2020,...