Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut shkaku më i madh i vdekjeve në Kosovë Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Shkaqet e Vdekjeve në Kosovë» për vitet 2018 dhe 2019 Rezultatet e Shkaqeve të Vdekjeve janë përpunuar në mënyrë analitike dhe në tabela, me standarde sipas klasifikimeve të...
Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit, TM3 2020 Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar të dhënat e Bruto Produktit Vendor për tremujorin e tretë të vitit 2020 sipas aktiviteteve ekonomike dhe me qasjen e shpenzimeve me çmime aktuale dhe me çmime të vitit paraprak. BPV-ja...
Për të zgjedhur profilin e studimeve, zakonisht duhet të analizohen faktorë si: cilat janë profesionet më të kërkuara në tregun e punës; cilat janë profesionet më të paguara; cili është talenti juaj në profilin në të cilin mund të performoni më mirë. Sipas  publikimit të INSTAT të nëntor 2020, “Anketa...
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar Rezultatet e Anketës së Përdorimit të Teknologjisë Informative dhe Komunikimit (TIK) për vitin 2020 Ky publikim ofron të dhëna për shfrytëzimin e teknologjisë informative dhe të komunikimit në tërë territorin e Republikës së Kosovës nga ekonomitë familjare dhe individët e kategorisë 16-74...
Ndoshta e dini që shumicën e produkteve që sot i blejmë i kontrollojnë disa nga kompanitë më të mëdha në botë. Në një grafikon interesant - që është që është postuar në Reddit - tregohet rrjeti i cili shpjegon se “cili brend zotëron cilin brend”. Ajo është publikuar nën emrin...
Mijëra biznese kanë ndërtuar objekte ilegale në toka shtetërore ose kanë uzurpuar pronat e kompanive publike që nga lufta e Kosovës, por ekspertët argumentojnë që legjislacioni i ri që po mundohet të luftojë problemin nuk duhet t’i amnistojë keqbërësit. “Lesna SHPK” ka një pozitë komercialisht tërheqëse në një rrugëkalim që...
Anipots