Kreditimi / Mudaraba bashkëpjesëmarrëse në institucionet financiare Akademia Ndërkombëtare e Fikhut Islam Vendimi nr: 123 (5/13)   Këshilli i Akademisë Ndërkombëtare të Fikhut Islam, degë e Organizatës së Konferencës Islamike, i mbledhur në sesionin e tij të trembëdhjetë në shtetin e Kuvajtit në datat 07-12 Sheual 1422 h. / 22-27 Dhjetor 2001, pasi...
Asambleja e Juristëve Muslimanë të Amerikës Puna në fushën e inxhinierisë dhe rastet kur përzihet hallalli me haramin. -Nuk lejohet që pronarët myslimanë, të studiove që merren me hartimin e projekteve ose firmave që merren me ndërtim, të projektojnë ose ndërtojnë godina, të cilat ngrihen për të zhvilluar aktivitete të ndaluara...
Nga Shemsedin Rexhepi Në trojet shqiptare në Maqedoni mbas okupimit të vitit 1912, nga okupatorë të ndryshëm, një numër i madh i Hoxhallarëve vepruan në mënyra të ndryshme. Ata me mençurinë dhe dijen e tyre e mbrojtën popullatën muslimane, shqiptare, turke dhe boshnjake nga devijimi fetar dhe kombëtar. Me veprimtarinë...
Subjekti: Zhvillimi i Qytetërimit Islam   Akademia Ndërkombëtare e Fikhut Islam   Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit.   Lavdërimi i takon Allahut, Zotit të botëve. Paqja dhe bekimi qoftë për zotërinë tonë Muhamedin, vulën e Profetëve, për familjen e për mbarë shokët e tij.   Vendimi nr. 163 (1/18) Rreth subjektit: Shenjat orientuese në rrugën drejt kthimit...
Falja e borxhit permes dhënies së zekatit Pyetje: Një musliman i ka dhënë dikujt borxh dhe tani a quhet sikur e ka dhënë zekatin nëse ja fal borxhin atij? Përgjigje:Bismilah, elhamdulilah, uesselatu uesselamu ala resulilah! Mendimi i katër shkollave të njohura të Fikhut Islam për këtë është se: Nuk lejohet që dikush i cili...
Rritja e çmimeve dhe borxhliu nëpërmjet thënieve të Resulit alejhi salatu ue selam Nga hoxhë Genc Plumbi Në vijim do t’ju përcjellim komentin e dy haditheve të profetit tonë Muhamedit alejhi selam të cilat shpresojmë se do të jenë shumë të vlefshme për lexuesit tonë. Njëri ka të bëjë me çmimet...
Të pushoheni papritur nga puna, nuk ka efekte vetëm psikologjike. Edhe trupi juaj reagon ndaj pushimit nga puna. Më poshtë janë disa këshilla psikologjike për ta rimarrë veten dhe për tu rikthyer në rrugën e duhur sa më shpejt të jetë e mundur. Kushdo që është pushuar nga puna e...
Nëse mendoni se nuk jeni të lidhur emocionalisht dhe psikologjikisht me telefonin, tabletin, kompjuterin dhe internetin, po mashtroni veten. Provoni një ‘’pastrim’’ të shpejtë dixhital dhe shikoni sa zgjat dhe sa e dhimbshme është përvoja. Kur të azhurnojnë literaturën psikiatrike në lidhje me këtë periudhë në civilizimin tonë, prisni...
Shpenzimet për mish dhe nënprodukte kanë peshën kryesore në shpenzimet që ne bëjmë për të ushqyer. Rreth 44 për qind e totalit të shpenzimeve që bëjnë familjet shqiptare në këtë drejtim apo 33,400 lekë kanë si qëllim kryesor sigurimin e ushqimeve dhe pijeve jo alkoolike. Por, a e dini se...
Pak muaj më parë u hodh në qarkullim libri “Dritëhijet e kohës”, me autor ish-kryetarin e Prokurorisë së Përgjithshme në dekadën e fundit të diktaturës komuniste, Qemal Lame. Në këtë botim, Lame ndalej te censura dhe mënyra sesi përdoreshin artistët dhe shkrimtarët nga regjimi, për t’u ndalur më së shumti...
Anipots