Ortakëria në tregti (sheriketul-inan) është një gjë të cilën All-llahu ua ka bërë të lejuar muslimanëve me qëllim të përfitimit të përbashkët dhe të ndihmuarit në lehtësimin e barrës së kësaj jete. I dërguari i All-llahut, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, thotë: All-llahu, subhanehu ve teala, thotë: Unë jam i...
Principet fetare nuk e dëmtojnë ekonominë në tërësi dhe as bizneset në veçanti. Vlerat islame e kompletojnë më tej karakterin dhe profesion- alitetin e individëve që i mbartin, duke prodhuar vetëm vlerë të shtuar për sipërmarrjet e ndryshme në veçanti dhe për shoqërinë në tërësi.Vitet e fundit, sipërmarrjet po...
Transmetohet nga Hakim ibën Hizami (Allahu qoftë i kënaqur me të!) se i Dërguari (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: “Të dy, shitësi dhe blerësi, kanë të drejtën e zgjedhjes para se të ndahen (gjatë tregtimit). Nëse ata dy janë të sinqertë dhe i sqarojnë...
Rezyme e rasteve të tregtisë me kamatëP.sh: shitblerja e arit me ar, ose argjendit me argjend, ose i grurit me grurë. Në këtë rast ndalohet: a) Vonesa gjatë këmbimit, pra duhet të bëhet dorë me dorë dhe b) Ndalohet shtesa në peshë e njërit mall ndaj tjetrit. Pra, nuk lejohet këmbimi i 20gr....
Është e pranuar gjerësisht në komunitetin e menaxherëve dhe investitorëve që sipërmarrësit mësojnë më tepër prej gabimeve sesa prej sukseseve. Nuk është e vështirë për ta marrë me mend që nëse një sipërmarrës bën një gabim herën e parë, nuk do ta përsërisë më herën e dytë. Nëse e...
Kur bën pazar në Gjermani mund të ndihmosh fshatarët në Amerikën Latine. Këtë e bën të mundur e ashtuquajtura tregëti e ndershme. Ky segment ka rritje të madhe, por spekulluesit e produketeve agrare e lodhin tregun. Për gjermanët është duke u bërë gjithnjë e më e rëndësishme që të kenë...
Nuk ka asgjë më spektakolare sesa të qenit shefi i vetës tuaj. Jeta hapet për të gjithë ata që zgjedhin rrugën e sipërmarrjes. Të jesh një sipërmarrës kërkon aftësi dhe pasi të jenë krijuar këto aftësi, standardet duhet të mirëmbahen. A jeni një nga ata pak që përpiqeni të...
Dhënia e Zekatit është një prej pesë shtyllave të Islamit, sepse Islami Zekatin e ka bërë detyrë për çdo mysliman, që ta jap për të varfrin, në mënyrë që ta inkurajojë ndihmën apo lëmoshën dhe njëkohësisht ta dekurajojë kulturën e varësisë, e cila konsiderohet rrënim i dinjitetit njerëzor. Saktësisht,...
Qëndrimi i Islamit për monopolin dhe luftën ndaj tijPërkufizimi i përgjithshëm i monopolit është magazinimi i mallit në kohën e lirësisë për ta shitur atë në treg kohën e shtrenjtësisë dhe kur njërëzit të kenë nevojë të theksuar për atë mall. Pasojat që sjell monopoli nuk janë të reja,...
Apple është e njohur për venidn e punës më sfidues dhe ngazëllyes, pra nuk është surprizë të dëgjoni se të merrni një punë në Apple nuk është detyrë e lehtë.Si Google dhe kompanitë tjera teknologjike shumë te mëdha, edhe Apple bënë pyetje teknike të bazuara në eksperiencën tuaj të...