Rëndësia e tregut shihet qartë nga vetë funksionet që i kryen tregu. Tregu në mënyrë objektive bën vlerësimin e të mirave dhe shërbimeve, kapitalit, punës etj. Prodhuesit që bëjnë shpenzime të larta nuk mund ti shesin prodhimet e tyre për shkak se blerësit do të blejnë prej prodhuesve me çmime më...
Një gjë që fillimisht më tronditi rreth botës së biznesit është konkurrenca shkatërruese pavarësisht se është mjaft e madhe për të gjithë që të prosperojnë në të. Të gjithë duan të jenë në krye, të fitojnë më shumë para dhe të bëjnë gjithçka që të jetë e mundur që...
Kur Rashid Dar u transferua në New York City për të përfunduar shkollën pasuniversitare, sipërmarrësi musliman e gjeti të vështirë për të gjetur hapësira të qeta për të kryer namazet ditore, pesë lutjet e tij të përditshme të detyrueshme nga feja e tij Islami. "E gjeja veten duke u falur...
Hyrje Për shumë negociues në sektorin e paluajtshmërive, vendimmarrja se cila strategjinegociuese duhet të implementohet është një sfidë e cila përcaktohet nga vet kontesti i cilizhvillohet. Negociuesit gjithmonë përballen me raste nga më të ndryshmet dhe përzgjedhja e strategjisë për të negociuar mund të jetë komplekse, e cila të shpie në...
Nuk ka asgjë më spektakolare sesa të qenit shefi i vetës tuaj. Jeta hapet për të gjithë ata që zgjedhin rrugën e sipërmarrjes. Të jesh një sipërmarrës kërkon aftësi dhe pasi të jenë krijuar këto aftësi, standardet duhet të mirëmbahen. A jeni një nga ata pak që përpiqeni të...
NNe quajmë njeri të suksesshëm dikë që ka një pozicion drejtues, është shumë i pasur apo ka shumë arritje në jetë… Por ti mund të jesh i suksesshëm edhe nëse ke këto aftësi. Nuk varesh nga rroga E ke jetën shumë më të larmishme seç ta lejon buxheti. Nuk kërkon vlerësim Kur të...
Niveli profesional Në të kaluarën kur dikush takonte një person tjetër, ai e pyeste: “Si quhesh dhe i kujt je (si quhet babai yt), cilës familje ose cilit fis i takon etj.?” Sot kur të takohesh me njerëz, ata janë të interesuar të mësojnë për shkollimin e personit dhe vendin...
Niveli shoqëror 1. Kalimi nga detyrimi në inkurajim Kjo është një çështje shumë e rëndësishme. Ne jemi mësuar me përdorimin e forcës, rregullave dhe ligjeve për t’i kontrolluar të tjerët. Natyrisht se kjo është e lehtë dhe më pak e kushtueshme, mirëpo nuk është praktika më e mirë. Jeta shoqërore nën rrethana të...
Elementet e ndaluara të një kontrate sipas Islamit Mësimet e Islamit kërkojnë mbrojtjen e njerëzve nga e keqja e ligësia dhe u shërbejnë interesave të tyre përmes përdorimit efektiv të të gjitha burimeve të dhëna nga Zoti. Këto objektiva duhet të arrihen brenda strukturës së drejtësisë, dinjitetit dhe dashamirësisë. Mësimet e...
Ortakëria në tregti (sheriketul-inan) është një gjë të cilën All-llahu ua ka bërë të lejuar muslimanëve me qëllim të përfitimit të përbashkët dhe të ndihmuarit në lehtësimin e barrës së kësaj jete. I dërguari i All-llahut, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, thotë: All-llahu, subhanehu ve teala, thotë: Unë jam i...
Anipots