Duket se ka shumë zhurmë këto ditë për Bitcoin-in dhe kriptovalutat pasi ato tërheqin vëmendjen në qarqet me shumicë muslimane dhe në vendet në zhvillim. Aftësia e kriptovalutave për të zgjeruar tregjet, madje duke i tejkaluar edhe rregullatorët për shkak të natyrës së saj të decentralizuar e bën atë...
Metalet bazë dhe artikujt prej tyre përbëjnë eksportin më të lartë Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar të dhënat lidhur me rrjedhat e eksportit dhe importit për muajin prill 2021 Të dhënat nga Tregtia e Jashtme të Mallrave në Kosovë tregojnë për një deficit tregtar më të lartë për...
Mërgata vazhdon të jetë njëri nga burimet kryesore të financimit të shpenzimeve familjare në Kosovë.Që nga shpallja e pavarësisë, dërgesat e tyre kanë vazhduar të shënojnë rritje.Të dhënat e Bankës Botërore tregojnë se brenda kësaj periudhe janë dërguar 12.6 miliardë euro, shkruan Telegrafi.Vlera më e madhe e remitencave është...
Bie numri i fluturimeve krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluarAgjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Statistikat e Transportit dhe Telekomunikimit” për tremujorin e parë (TM1 2021), me të dhëna mbi Transportin Ajror, Hekurudhor, Rrugor dhe Telekomunikimin. Në territorin e Kosovës janë gjithsej 333 km binarë...
Nis rritja reale e BPV-së Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar të dhënat e Bruto Produktit Vendor për tremujorin e katërt (TM4) të vitit 2020 sipas aktiviteteve ekonomike dhe me qasjen e shpenzimeve me çmime aktuale dhe me çmime të vitit paraprak.BPV-ja në TM4 2020 shënon rritje reale për...
A je ti një nga ta persona të cilitë mendojnë se për të fituar shumë duhet të punosh shumë? Kështu mendoja dhe unë, deri në momentin që fillova ta rrethoja veten me sipërmarrës të suksesshëm të cilat i kanë vënë në vijë të gjitha dhe tashmë biznesi funksionon me...
Marketingu emocional gjithnjё e mё shumё po bёhet kryefjalё, duke treguar njё histori qё lidh audiencёn me markёn nё mёnyrё personale dhe njerёzore, duke treguar se nёse pёrdoret nё mёnyrё korrekte, ёshtё marketingu emocional dhe strategjia e tij qё ndihmon kompanitё tё diferencojnё veten nё njё treg sfidues. Ai...
Ju e dini që mund të bëni diçka tjetër për ta ngritur biznesin tuaj, por ende nuk e dini me siguri se çfarë. Një pjesë e juaj e di që ka gjëra të thjeshta që mund të bëhen me pak para, por nuk i dini cilat.Këtu propozojmë këto ide...
Administrata Tatimore e Kosovës, vazhdimisht është në përpjekje që të ofroj lehtësira më të mëdha për tatimpagues. Nga data 01 prill 2021 do të ofroj edhe një shërbim të ri elektronik, ku përmes Sistemit Elektronik EDI do të mundësohet deklarimi i Tatimeve të Mbajtura në Burim duke ngarkuar edhe...
Regjistroni veprimtaritë ekonomike dhe deklaroni të punësuarit tuaj! Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë personat të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor janë të detyruar të regjistrohen, pajisen me Numër Unik Identifikues / Numër Fiskal, deklarojnë dhe paguajnë tatimet (bazuar në statusin e tyre)...