Me 47 kompani të verifikuara, Bosnjë dhe Hercegovina është mes burimeve më të rëndësishme të prodhimeve hallall në rajon.Bosnjë dhe Hercegovina (BiH) është bërë një kryesues rajonal në prodhimin e prodhimeve të çertifikuara hallall dhe zhvillimi i vazhdueshëm i sektorit është një pjesë e rëndësishme e ekonomisë së vendit.Më...
Nesër në mesditë mbahet ceremonia e fillimit të punës së Doganës së Kosovës në Portin e Durrësit.Përveç kësaj, drejtues të Qeverisë së Shqipërisë, sidomos në dekadën e fundit i premtuan Kosovës vazhdimisht portin e Shëngjinit për bizneset dhe kjo nuk u bë asnjëherë.Ka pasur komente të ndryshme se në...